خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : نمونه قرارداد موقت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : نمونه قرارداد موقت

نمونه قرارداد کار موقت برای شروع و کاملا مناسب برای چاپ

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد کار موقت برای کسانی که میخواهند تازه شروع به کار کنند و هنوز برای نوشتن قرارداد سردرگم هستند!   بر اساس مفاد ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین شرکت /آقای / خانم : …………………………………… فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از …

متن کامل
این پایگاه به صورت مزایده ای به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار میگردد!ثبت پیشنهاد
+ +