خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : قرارداد نشر کتاب

بایگانی/آرشیو برچسب ها : قرارداد نشر کتاب

نمونه قرارداد چاپ ، تالیف و نشر کتاب

قرارداد چاپ کتاب

قرارداد چاپ ، تالیف و نشر کتاب توسط گروه متخصص حقوق من تهیه و تنظیم گردیده و اشکالات آن برطرف شده است!  (قرارداد چاپ كتاب)   بين خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقاي ……………. فرزند ……………. داراي شناسنامه شماره ……………. …

متن کامل
این پایگاه به صورت مزایده ای به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار میگردد!ثبت پیشنهاد
+ +