آرشیو برچسب ها : دامپا

این قرارداد مابین آقای             به نشانی و تلفن               که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای             فرزند             متولد           صادره از              […]