آرشیو برچسب ها : جزوه حقوق اداری

جزوه حقوق اداری برای دانلود ویژگی‌های داشتن شخصیت حقوقی الف. استقلال اداری ب. استقلال مالی ج. استقلال در مسئولیت و رسیدگی د. وجود امور خاص و ویژه در خصوص استقلال اداری استقلال در تصمیم‌گیری، استخدام نیروهای انسانی، حل و فصل مسائل داخلی اداره و … مدنظر است. در استقلال مالی، بحث بودجه مستقل، درآمد خالص، […]